برگزاری آزمون جامع رشته علوم ارتباطات

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۷:۰۵ کد : ۱۸۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۱

به اطلاع دانشجویان محترم رشته علوم ارتباطات مقطع دکتری جهت شرکت در آزمون جامع نیمسال دوم  00-99 می رساند، با توجه به شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی غیر پزشکی به شماره 30/1295 مورخ 21/ 01 /1400، آزمون جامع کتبی بصورت استانی برگزار میگردد.  عناوین درسی و منابع امتحانی آزمون جامع رشته علوم ارتباطات به شرح ذیل می باشد:

 

عناوین درسی آزمون جامع و منابع امتحانی مشترک رشته علوم ارتباطات- استان تهران- نیمسال دوم 00-99

 

1. روشهای پیشرفته پژوهش در ارتباطات

 

- کتاب تحقیق در رسانه های جمعی. ویمر و دومینیک ترجمه دکتر سید امامی، انتشارات سروش.

- کتاب روشهای تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، تامس لیندولف، برایان تیلور، ترجمه عبدالله گیویان، انتشارات همشهری.

-کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی.

-کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دکتر علی دلاور.

- مقاله چرخش های روش شناسی در پژوهشهای ارتباطی رسانه ای، دکتر محمدرضا رسولی، فصلنامه علوم خبری، سال نهم، 1399.

-کتاب ضد روش: زمینه های فلسفی و رویه های عملی در روش شناسی کیفی. احمد محمدپور، انتشارات لوگوس.

 

2. نظریه های نوین ارتباطات و توسعه

-کتاب نوسازی، توسعه، جهانی شدن (مفاهیم، مکاتب، نظریه ها) رضا شیرزادی، تهران: انتشارات آگه.

-کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم، ملکات، استیوز، شعبانعلی بهرامپور، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 

3. مطالعات انتقادی در ارتباطات

- کتاب مدرنیته و اندیشه انتقادی، بابک احمدی، نشر مرکز.

- کتاب مکتب فرانکفورت، تام باتامور، حسینعلی نوذری، نشر نی.

- کتاب نظریه انتقادی از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن، داگلاس کلنر، محمدمهدی وحیدی، انتشارات سروش 1392.

- کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات: ارتباطات، تاریخ و نظریه در امریکا نوشته هانو هارت ترجمه سید محمد دادگران، انتشارات علم

- کتاب نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی، سید محمد مهدی زاده، انتشارات همشهری 1399.

 

4. زبان تخصصی پیشرفته

-مطالعه و ترجمه متون تخصصی رشته علوم ارتباطات بر اساس منابع روز و متون مطرح شده در کلاس

کلید واژه ها: آزمون جامع


( ۱ )