بردپژوهشی

تعداد بازدید:۶۱۴۷

اطلاعیه پژوهشی:

کلیه امور مربوط به تعیین استاد راهنما و مشاور، انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، بررسی و تایید پروپوزال، اخذ کد پژوهشی  پایان نامه، انتخاب داور و دفاع از پایان نامه در سایت پژوهشیار به آدرس ris.iau.ac.ir    انجام میگردد. از دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری) خواهشمند است در سایت مذکور ثبت نام نمایند. همچنین این امکان برای دانشجویان محترم فراهم شده با هماهنگی مدیر محترم گروه و اساتید راهنما و مشاور،  موضوعات انتخابی  براساس پایش آزاد را جهت انجام کار تحقیق پایان نامه خود انتخاب نمایند. کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند نسبت به ثبت نام و انتخاب زمینه های پژوهشی خود از طریق سایت irn.iau.ac.ir اقدام نمایند.

 

 

 

 

 فرمهای مربوط به پروپوزال

نحوه نگارش پایان نامه

فرمهای پیش از دفاع

بخشنامه های جدید