رشته های تحصیلی

 

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

علوم اجتماعی و ارتباطات

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

 
 

2

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

3

مطالعات زنان زن و خانواده

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

4

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

6

مطالعات فرهنگی و رسانه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

7

جامعه شناسی ورزشی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

8

علوم اجتماعی ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ‎پیوسته

 

9

علوم اجتماعی برنامه‎ریزی اجتماعی

کارشناسی ‎پیوسته

 

10

علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی

کارشناسی ‎پیوسته

 

11

علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه‎نگاری

کارشناسی ‎پیوسته

 

12

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزش

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

13

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

14

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

15

رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

16

رفتار حرکتی رشد حرکتی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

17

رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

18

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-  امدادگر ورزشی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

19

علوم ورزشی- علوم زیستی ورزش

کارشناسی ‎پیوسته

 

20

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی  (تا سال 91)

کارشناسی ‎پیوسته

 

21

تربیت دبیر تربیت‏بدنی و علوم‏ورزشی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

22

تربیت‎بدنی

کاردانی ‎پیوسته

 

23

حسابداری

حسابداری

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

24

حسابرسی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

25

مدیریت مالی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

26

حسابداری

کارشناسی ‎پیوسته

 

27

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ‎پیوسته

 

28

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

29

حسابداری

کاردانی نا‎پیوسته

 

30

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی ‎پیوسته

 

31

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودک و نوجوان

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

32

حقوق

حقوق

کارشناسی‎ پیوسته

 

33

الهیات

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ‎پیوسته

 

34

روانشناسی

روانشناسی

کارشناسی ‎پیوسته

 
 
تعداد بازدید:۱۴۶۹۱