تماس با ما

رییس دانشکده علوم انسانی (آقای دکتر بیگدلی)                                             33587406-209

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی (آقای دکتر بهمنی مطلق)                                                             251

مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی(خانم حیدر بیگی)                                                                  232

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم انسانی (خانم رحیمی )                                                    259

کارشناس بایگانی دانشکده علوم انسانی (خانم فائقیان)                                                                257

کارشناس گروه حسابداری ()                                                                             235

کارشناس گروه حسابداری (خانم آیین)                                                                                143

کارشناس گروه تربیت بدنی ( آقای مرادی خلج)                                                                        234

کارشناس گروه حقوق (آقای قبادی)                                                                                       123

کارشناس گروه ارتباطات (خانم توابی)                                                                                    252

کارشناس گروه روانشناسی (خانم هداوند)                                                                                224

امور کلاسها(آقای احمدی)                                                                                               249

تعداد بازدید:۱۴۶۶۳