تماس با ما

تعداد بازدید:۲۰۷۸۵

رییس دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر ملکیان)                                                                    33587406

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر رشوند)                                                                251

مسئول دفتر حوزه ریاست                                                                                                    209

مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی(آقای افشاری)                                                                         123 

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم انسانی (آقای قبادی )                                                         232

کارشناس بایگانی دانشکده علوم انسانی (آقای مرزانی )                                                                    257

کارشناس گروه حسابداری مقطع کارشناسی ارشد و کاردانی (آقای خاشعی)                                            235

کارشناس گروه حسابداری مقطع کارشناسی()                                                          235

کارشناس گروه تربیت بدنی ( )                                                                                  258

کارشناس گروه حقوق (آقای افشاری)                                                                                       143

کارشناس گروه حقوق ( خانم شیرعلی)                                                                                        129

کارشناس گروه ارتباطات (آقای غلامی)                                                                                      255

کارشناس گروه روانشناسی (خانم هداوند)                                                                                  258

کارشناس گروه مدیریت ( )                                                                                    252

کارشناس گروه معارف- عمومی ( آقای غلامی)                                                                          255

امور کلاسها(آقای کاهانی)                                                                                                234- 209

کلید واژه ها: همکاران دانشکده علوم انسانی- شماره تلفنها