معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۱۱۹۴۶

-         سال تاسیس دانشکده:

دانشکده علوم انسانی در سال 1383 تاسیس گردید و به طور مستقل فعالیت خود را شروع نمود و اولین دانشکده تاسیس شده این واحد دانشگاهی می باشد.

-          تعداد طبقات دانشکده:4

-          تعداد دانشجوهای دانشکده: 5100

-          تعداد اتاق های دانشکده: 60 و دارای سالن آمفی تئاتر

-          تعداد گروههای آموزشی دانشکده: 8 گروه آموزشی (گروه حسابداری، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، گروه تربیت بدنی، گروه روانشناسی، گروه حقوق، گروه عمومی، گروه معارف اسلامی، گروه مدیریت)

-          مقاطع تحصیلی رشته های دانشکده: کاردانی ناپیوسته، کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکترای تخصصی