کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۳۱۷۲

کارشناس گروه حسابداری- کاردانی و کارشناسی ارشد:                                                       داخلی235

کارشناس گروه حسابداری- کراشناسی پیوسته و ناپیوسته : پروانه معتقد                                       داخلی 129

کارشناس گروه تربیت بدنی: نفیسه توابی                                                         داخلی:234

کارشناس گروه دروس عمومی و معارف: مجتبی غلامی                                       داخلی :255

کارشناس گروه حقوق: علی افشاری                                                                 داخلی 143

 کارشناس گروه روانشناسی: سمانه هداوندخانی                                              داخلی 258

کارشناس گروه مدیریت: محمد عالمیان درون کلائی                                             داخلی 252  

کارشناس گروه برنامه ریزی اجتماعی و ارتباطات اجتماعی:مجتبی غلامی              داخلی 255