کارکنان دانشکده

کارشناس گروه حسابداری: علیرضا سراج                                                                  داخلی235

کارشناس گروه حسابداری(تحصیلات تکمیلی): پروانه معتقد                                               داخلی 129

کارشناس گروه تربیت بدنی: نفیسه توابی                                                     داخلی:234

کارشناس گروه دروس عمومی: مجتبی غلامی                                     

کارشناس گروه حقوق: علی افشاری                                                           داخلی 143

 کارشناس گروه روان شناسی: سمانه هداوندخانی                                      داخلی 258

کارشناس گروه مدیریت: محمد عالمیان درون کلائی                                      داخلی 252  

کارشناس گروه برنامه ریزی اجتماعی و ارتباطات اجتماعی:معصومه کاظمی       داخلی 255

تعداد بازدید:۲۹۶۷