رییس دانشکده

تعداد بازدید:۳۳۲۸

نام و نام خانوادگی: نازنین ملکیان

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات

تلفن مستقیم:33587406

تلفن دفتر:59-33594950                  داخلی:209