اداره آموزشی و پژوهشی

رئیس اداره آموزشی و پژوهشی: راحله شیر علی                                 داخلی 123

کارشناس امور دانش آموختگان: روانبخش قبادی                                   داخلی 232

بایگان: بهجت فائقیان                                                               داخلی 257

 

 

 

 

تعداد بازدید:۲۲۲۸