کارشناس گروه ارتباطات و علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۱۳۰۷

کارشناس گروه ارتباطات و علوم اجتماعی

نام و نام خانوادگی: مجتبی غلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن دفتر:59-33594950         داخلی: 255