اعضای هیات علمی گروه حقوق

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

عباس

بابائی خانه سر

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری تخصصی

استادیار

2

علی

قانعی

حقوق

حقوق خصوصی

دکتری تخصصی

مربی دکتری (نیمه وقت)

3

مهدی

مهدی زاده

حقوق

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

مربی(بورسیه)

4

وحید

یامین پور

حقوق

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکتری تخصصی

استادیار

5

مراد

عنادی

حقوق

روابط بین الملل

دکتری تخصصی

مربی دکتری (نیمه وقت)

6

صابر

حبیبی‌سوادکوهی

حقوق

حقوق تجارت بین‌الملل

دکتری تخصصی

استادیار

 
تعداد بازدید:۳۰۰۳