اعضای هیات علمی گروه حقوق

تعداد بازدید:۶۱۶۱

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

عباس

بابائی خانه سر

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری تخصصی

استادیار- مرخصی

2

علی

قانعی

حقوق

حقوق خصوصی

دکتری تخصصی

استادیار (نیمه وقت)

3

وحید

یامین پور

حقوق

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکتری تخصصی

استادیار

4

صابر

حبیبی‌سوادکوهی

حقوق

حقوق تجارت بین‌الملل

دکتری تخصصی

استادیار

5 امید قربانی گتاب حقوق حقوق خصوصی دکتری تخصصی استادیار
6 هدیه سادات میرترابی حقوق حقوق عمومی دکتری تخصصی استادیار