رشته های گروه ادبیات فارسی و دروس عمومی

تعداد بازدید:۲۸۲۵

ردیف

گروه

نام رشته

مقطع تحصیلی

 
 

1

دروس عمومی و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی  ادبیات کودک و نوجوان

کارشناسی‎ ارشد ناپیوسته