مدیر گروه معارف اسلامی

تعداد بازدید:۱۰۷۳

نام و نام خانوادگی: سید علی موسوی اصل

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

تلفن دفتر:59-33594950                  داخلی:250