اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

معصومه سادات

حسینی میرصفی

معارف اسلامی

ادیان و عرفان

کارشناسی ارشد

مربی

2

سینا

زرتاب

معارف اسلامی

تصوف و عرفان اسلامی

دکتری تخصصی

استادیار

 

محمدرضا

آرام

معارف اسلامی

علوم قرآن و حدیث

دکتری تخصصی

استادیار (نیمه وقت)

3

روح اله

علیزاده

معارف اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

دکتری تخصصی

استادیار

4

سیدعلی

موسوی‌اصل

معارف اسلامی

مدرسی معارف اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

 
تعداد بازدید:۱۰۴۵