کارشناس گروه معارف اسلامی

نام و نام خانوادگی: مجید غلامی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

تلفن دفتر:59-33594950             داخلی:255

تعداد بازدید:۷۲۹