مطالب مرتبط با کلید واژه

همکاران دانشکده علوم انسانی- شماره تلفنها


تماس با ما

رییس دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر ملکیان)                                                                    33587406 معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر رشوند)                                                                251 مسئول دفتر حوزه ریاست                                                                                                    ...